Logga in | Gå med nu 
Europa > Storbritannia >
Stor karta

 Varit där 0 |   Fantastisk plats 0 |   Vill åka dit 0 |   Skriv en recension 0 |  

Storbritannia utgjør mesteparten av øygruppen De britiske øyer beliggende utenfor den nordvestre kysten av det europeiske kontinentet.

Storbritannia var opprinnelig befolket av keltiske stammer. I det 5. århundre ble de britiske øyer invadert av germanske stammer, først og fremst anglere og saksere fra dagens Nord-Tyskland, men også jyder fra dagens Danmark. Disse germanske stammene la grunnlaget for den engelske nasjonen, og bragte med seg sitt gammelsaksiske språk som utviklet seg til dagens engelsk. I 1066 ble angelsakserne erstattet av de skandinaviske normannerne som den herskende klassen, etter Vilhelm Erobrerens erobring av England. Etterhvert smeltet angelsaksere og normannere sammen til ett folk.

På 1800-tallet var Storbritannia den dominerende handels- og sjømakten i verden med et imperium som strakk seg over en tredjedel av kloden. Blant annet var India, Canada, Australia og større deler av Øst-Afrika underlagt den britiske kronen. Som følge av dette er den britiske monarken fremdeles statsoverhode i mange tidligere kolonier.

Storbritannia er et enhetlig monarki med parlamentarisk styringssett. Konstitusjonen er ukodifisert og delvis uskreven. Statsoverhodet, og i teorien den endelige kilden for statsmakt, er den britiske monarken. I realiteten er monarken i hovedsak en seremoniell institusjon. Formelt er det idag monarken gjennom parlamentet (Crown-in-Parliament) som er statens suverene makt, med både lovgivende, utøvende og dømmende kompetanse i siste instans.

Storbritannia har vært regjert av tyske fyrster siden 1714. Da arvet Hannovers kurfyrste Georg Ludwig tronen. Med dronning Victoria døde huset Hannover ut, og tronen gikk til hennes manns slekt, den albertinske linjen av det saksiske Wettin-dynastiet, Sachsen-Coburg-Gotha. Kongehuset i landet har siden 1917 (som følge av første verdenskrig) brukt navnet Windsor uavhengig av hvilket hus som sitter på tronen.

Med dronning Elisabeth II vil huset Sachsen-Coburg-Gotha miste den britiske tronen, som vil passere til huset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, som tidligere regjerte Hellas, prins Philips fødeland. Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg regjerer også i Danmark og Norge.
Populära destination

  #1  Shetland
  #2  Edinburgh

  #3  Hebridene
  #4  Leeds

  #6  London

  #7  Guernsey
  #8  Kanaløyene

  #9  Bradford
  #10  Liverpool

  #11  Portsmouth
  #12  Jersey

  #13  Manchester
  #14  Plymouth

  #15  Surrey
  #16  Derby

  #17  Saint Brélade
  #18  Baltasound

  #19  Inverness
  #20  Brighton

  #21  Bournemouth
  #22  Scalloway

  #23  Nottingham
  #24  Belfast

  #25  Newcastle
  #26  Watford

  #27  Windsor
  #28  Dundee

  #29  Saint Helier
  #30  Southampton

  #31  Bristol
  #32  Northampton

  #33  Pitlochry
  #34  Swindon

  #35  Aviemore
  #36  Milton Keynes

  #37  Abbot 's Salford
  #38  Orknøyene

  #39  Torquay
  #40  Stoke

  #41  Lincoln
  #42  Maidstone

  #43  Harlow
  #44  Brentford

  #45  Croston
  #46  Uig

  #47  Lerwick
  #48  Aberdeen

  #49  Lytham St Annes
  #50  St Peter PortPopulära sevärdigheter


  #1 London Zoo

  #2 Westminster Abbey

  #3 Tower Bridge

  #4 Museum of London

  #5 London Eye

  #6 Horse Guards Parade

Abby The Traveler
Ger information och tips om platser runt om i världen...
Om oss | Privacy | Användarvillkor | Bli Medlem | Ägare  

Copyright  2012 - 2022