Logga in | Gå med nu 
Europa > Litauen >

Stor karta

 Varit där 0 |   Fantastisk plats 0 |   Vill åka dit 1 |   Skriv en recension 0 |  

Litauen er kjent fra 1009. Storhertugdømmet Litauen var et av Europas største land på 1400-tallet. I 1569 ble Lublinunionen undertegnet, og Polen og Litauen ble forent i Den polsk-litauiske realunion. Fra 1795 til 1918 var Litauen underlagt Russland.

Under første verdenskrig kom området under tysk kontroll, og under tysk innflytelse erklærte den 11. desember 1917 Kongedømmet Litauen seg uavhengig av Russland med hertug Wilhelm av Urach, greve av Württemberg, som konge under navnet Mindaugas II av Litauen. Litauen ble erklært som et selvstendig land 16. februar 1918. Landet endret forfatning til republikk 2. november samme år. Etter at Polen omkring 1920 okkuperte Vilnius-området ble Kaunas midlertidig hovedstad.

15. juni 1940 ble landet okkupert av Sovjetunionen, men fikk Vilnius-området tilbake «som plaster på såret». Etter Tysklands angrep i juni 1941 og tilbaketog i oktober 1944, fortsatte den militære litauiske motgangskampen mot Sovjetunionen helt frem til 1953. Den siste uniformerte litauiske soldat ble drept i Birzai så sent som i 1967. Den ulovlige sovjetiske okkupasjonen varte til august 1991. Derfor nektet Litauens president i 2005 å delta på 60-årsmarkeringen i Moskva for freden i 1945.

Nasjonaldag: 16. februar. Det var dagen det litauiske råd erklærte landet selvstendig. Dette skjedde i 1918. Andre viktige dager er 11. mars (uavhengighetserklæringen i 1990 fra den sovjetiske okkupasjonen) og 6. juli (kong Mindaugas' kroningsdag i 1253).

Politikk
Lovgivende forsamling: Seimas.
Styreform: Parlamentarisk republikk.
Litauen har en enkammeret nasjonalforsamling (Seimas) med 141 representanter som blir valgt for perioder på fire år. Presidenten blir valgt av i direkte valg for perioder på fem år. Presidenten utnevner Statsministeren som utpeker sin regjering som må godkjennes av nasjonalforsamlingen. Presidenten har hovedansvaret for Litauens utenrikspolitikk.

Helt siden uavhengigheten fra Sovjetunionen i 1991 har medlemskap i internasjonale fora stått fremst i både innenriks- og utenrikspolitikken. Litauen er blitt medlem av bl.a. De forente nasjoner, Den Nordatlantiske Forsvarsalliansen og Den Europeiske Union (fra 1.5.04). Litauen deltar også i Det baltiske råd og Østersjørådet.

Geografi
Landet er nokså flatt og består av elvedeltaer og morenelandskap. I sør er det store furuskoger. Det høyeste området som ligger like sørøst for hovedstaden Vilnius strekker seg nesten opp i 300 meter over havet.
Litauen grenser til følgende land:

Latvia (landgrense: 610 km)
Hviterussland (landgrense: 724 km)
Polen (landgrense: 110 km)
Russland (Kaliningrad fylke) (landgrense: 303 km)
Sjøgrense i Østersjøen: 99 km.
Største øyer: -. (Litauen har ingen øyer utenfor kysten.)
Lengste elv: Nemunas 937 km, derav 475 km i Litauen.
Største innsjø: Druksciai 44,79 km².
Inn- og utmark utgjør 57 %, skog og kratt: 30 %, myr: 3 %, innlandsvann: 4 %, annet: 6 %.
Største avstander: Fra øst til vest: 373 km, fra nord til sør: 276 km.

Litauen på tvers
Litauen består av følgende landskap:
Lavlandet ved kysten,
Høylandet i Samogitia,
Lavlandet ved Venta i innlandet,
Høylandet i Suduva,
Høylandet i Dzukia,
>Høylandet i Auksjtaitia,
Slettene i sørøst,
Høylandet på strekken Švencionys-Narocius og Ašmena.

Demografi
Baltiske folkegrupper omkring dagens Litauen ca. 400-1000 e.Kr.
Litauerne har assimilert opp i seg en rekke tidligere baltiske stammer som for eksempel jotvingerne, gammelprøysserne og selerne. Av befolkningen i dag er 82% litauere, 8% russere og 6% polakker. Under den sovjetiske okkupasjonen ble det ført en aktiv russisk koloniseringspolitikk mot de baltiske landene. 68,5% av alle innbyggere bor i byer. Forskning viser at fra 1994-2004 hadde 13% av landets arbeidsføre befolkning, 278.000 personer, emigrert.

Landet har ingen statskirke, men den Den romersk-katolske kirke er den mest fremtredende.
BNP pr. person: USD 8400.

Endringer i befolkningens størrelse 1994-2005
Litauens befolkning har gått ned med over 200 000 innbyggere de siste ti årene. Man regner med at 13% av landets yrkesaktive befolkning har emigrert, hovedsakelig for å skaffe seg bedre betalte jobber. Denne tendensen øker kraftig i forbindelse med EU-medlemskapet. En rekke jobber står ubesatte på grunn av utvandringen.

Helligdager
Helligdager som vanligvis ikke faller på en søndag: 1. januar (Nyttårsdagen), 16. februar (Uavhengighetsdag 1918 (nasjonaldag)), 11. mars (Uavhengighetsdag 1990), 2. påskedag, 1. mai (Arbeidets dag), 24. juni (St. Hans/Jonsok), 6. juli (Nasjonens dag), 1. november (Allehelgensdag) og 1. og 2. juledag.
Populära destination

  #1  Vilnius
  #2  Kaunas

  #3  KlaipedaAbby The Traveler
Ger information och tips om platser runt om i världen...
Om oss | Privacy | Användarvillkor | Bli Medlem | Ägare  

Copyright  2012 - 2022