Logga in | Gå med nu 
Europa > Moldova >

Stor karta

 Varit där 0 |   Fantastisk plats 0 |   Vill åka dit 0 |   Skriv en recension 0 |  

Landet omfatter mesteparten av det historiske landskapet Bessarabia, bortsett fra sumpmarkene lengst sør og de aller nordligste delene. I tillegg hører en smal landstripe på østsiden av elva Dnjestr til Moldova. Dette området kalles Transnistria og ble innlemmet i Moldaviske SSR i 1940. Transnistria er for tiden ikke under moldovisk kontroll, og er i praksis selvstendig selv om ingen har anerkjent det som egen stat.

Historie
I oldtiden var dagens Moldova befolket av dakere. Strategisk plassert på ruten mellom Europa og Asia, ble Moldova rammet av en rekke invasjoner. Både russere, mongoler og diverse stammefolk herjet området. I middelalderen var dagens Moldova sammen med rumensk Moldova samlet i fyrstedømmet Moldavia. Fyrstedømmet ble et lydrike under det Ottomanske rike (Tyrkia), men i 1812 ble den østlige halvdelen (dagens Moldova) avstått til Russland. Den vestlige delen ble en del av Romania.

Etter den russiske revolusjonen ble Bessarabia en selvstendig stat i 1918, men ble etter kort tid innlemmet i Romania. I 1940 ble Moldova okkupert av Sovjetunionen og regionen Transnistria ble innlemmet i Moldova. Med støtte fra Tyskland klarte Romania å kaste russerne ut igjen i 1941. Etter 2. verdenskrig ble Moldova igjen en del av Sovjetunionen. Under Stalin ble et stort antall moldovere deportert til Sibir og Kazakstan, mens russere ble sendt til Moldova.

Ved Sovjetunionens sammenbrudd i august 1991 erklærte Moldova sin uavhengighet. Til å begynne med var det sterk støtte i folket for en gjenforening med Romania, men i en folkeavstemning i 1994 stemte en overveldende majoritet for fortsatt selvstendighet. Siden 2001 har kommunistpartiet hatt makten i Moldova.

Administrativ inndeling
Moldova er delt inn i 32 distrikter (raion, pl. raioane), 3 bykommuner (Chişinău, Bălţi og Bender), to selvstyrte regioner (Găgăuzia og utbryterrepublikken Transnistria, som fortsatt er omstridt).

Økonomi
Moldova har et godt klima og godt jordbruksland, men mangler mineralforekomster. Derfor er økonomien basert hovedsaklig på landbruket, hvor det dyrkes frukt, grønnsaker, vin og tobakk. Olje, kull og naturgass må importeres fra Russland. Energimangel har bidratt til kraftig nedgang i industriproduksjonen etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991.

De første 10 årene etter uavhengigheten skjedde en kraftig liberalisering i landets økonomi, men i det siste har kommunistpartiet prøvd å reversere mye av dette. Landet har ikke hatt særlig økonomisk vekst etter uavhengigheten og landet preges av fattigdom. Ca. 1 million har forlatt landet for å finne arbeid andre steder, mens en tredel av de gjenværende reiser hvis de får sjansen.

Utsiktene for Moldovas økonomiske fremtid ser også dystre ut, særlig ettersom liberaliseringen av økonomien reverseres.

Demografi
Etniske grupper (1989):
Rumenere (Moldovere) 64.5%
Ukrainere 13.8%
Russere 13%
Jøder 1.5%
Bulgarere 2%
Gagauz og andre 5.2%

Religioner (2000):
Russisk-ortodoks kristendom 98%
Jødedom 1.5%
Baptisme og andre 0.5%

Abby The Traveler
Ger information och tips om platser runt om i världen...
Om oss | Privacy | Användarvillkor | Bli Medlem | Ägare  

Copyright  2012 - 2022